Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

Smartfix.sk rešpektuje súkromie užívateľov Smartfix.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”)

Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť Smartfix.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok na eshope môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal.  Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény Smartfix.sk. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby portálu.

Smartfix.sk sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane. Okrem prípadov, keď to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Registrácia na Smartfix.sk je dobrovoľná.

 

Smartfix s. r. o. prevádzkovateľ serveru www.smartfix.sk , sa zaväzuje, že:

 
 
- Vaše poskytnuté osobné údaje, ktoré sú spomenuté nižšie, nebudú nikdy zverejnené, sprístupnené či poskytnuté inej tretej strane, ak to nie je nevyhnuté pre vybavenie objednávky
- Vaše poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy (vybavenia objednávky) na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.
- Tieto údaje pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.
 
 
Údaje, ktoré je nutné zadať pri registrácii alebo objednávke.
 
 
a.) Fyzická osoba:
  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefonické a e-mailové spojenie
 
b.) Právnická osoba:
  • Meno a priezvisko
  • Názov firmy
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefonické, prípadne faxové spojenie
  • IČO
  • IČ DPH, pripadne DIČ
 
 
Tieto údaje sú nevyhnutné pre samotný proces vybavenia objednávky. Umožnia nám vykonať potrebné účtovné operácie (vyhotovenie daňového dokladu, ktorý vyžadujú obe strany), spárovať vašu platbu, odoslať tovar na dodaciu adresu.
Stránka spracúva 15 cookies vrátane google analytiky.
 
Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané vyššie. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované.